پنل ارسال پیامک

برای ارسال پیامک همین شارژ پرداختی در ایده‌کاو کفایت می‌کند؟

تعرفه‌ای که در سامانه ایده‌کاو وجود دارد، صرفا برای اطلاعاتی است که در اختیار شما قرار می‌گیرد تا در بازاریابی از آن استفاده فرمایید. این اطلاعات شامل شماره تلفن مشتری…
فهرست