تعرفه سرویس های ویژه و پیشنهادی 

فروشگاه‌های برتر:

که در ابتدای صفحه اصلی و ابتدا و انتهای هر مطلب نشان داده می‌شود.

پیشنهادهای برتر :

که در ابتدای صفحه اصلی فروشگاه کاوالا نشان داده می‌شود.

پیشنهاد‌های ویژه :

که در ابتدای هر دسته از فروشگاه (مانند پوشاک) نشان داده می‌شود.

برای اطلاع از بقیه خدمات سامانه کاوالا کلیک کنید.