طراحی ویترین برای فروشگاه شما

سرویس اول:

نمایش پست‌های کانال یا گروه تلگرامی در فروشگاه شما در زیر بخش مرتبط (مانند پوشاک) در فروشگاه کاوالا.

سرویس دوم:

طراحی ویترین و نمایش فروشگاه با حداکثر سه لینک‌ نوفالو و یک لینک فالو به سایت شما.

برای اطلاع از بقیه خدمات سامانه کاوالا کلیک کنید.

فهرست