ایده‌کاو

ایده‌کاو و نوآوری در تبلیغات انتخابات مجلس یازدهم

ایده‌کاو و نوآوری در تبلیغات انتخابات مجلس یازدهم (و یا هر تبلیغات گسترده دیگر) در سرویس افزایش ممبر هدفمند در http://idekav.com می‌توانیم اعضای حوزه انتخاباتی شما را در گروه تلگرامی…

برای ارسال پیامک همین شارژ پرداختی در ایده‌کاو کفایت می‌کند؟

تعرفه‌ای که در سامانه ایده‌کاو وجود دارد، صرفا برای اطلاعاتی است که در اختیار شما قرار می‌گیرد تا در بازاریابی از آن استفاده فرمایید. این اطلاعات شامل شماره تلفن مشتری…
فهرست