وبلاگ بازاریابی و اخبار

ایرانیان در چهارشنبه سوری گاه سه کپه آتش به نشانه سه پند زرتشت (پندار نیک کردار نیک و گفتار نیک) و یا هفت کپه آتش به نشانه هفت امشاسپندان (هفت صفت پاك اهورامزدا) فراهم میکنند

ایرانیان در چهارشنبه سوری گاه سه کپه آتش به نشانه سه پند زرتشت (پندار نیک کردار نیک و گفتار نیک) و یا هفت کپه آتش به نشانه هفت امشاسپندان (هفت…

بخش چهارم صفحه دیداری فضایی

#بخش_چهارم #توجه #صفحه_دیداری_فضایی #اختلالات_یادگیری تقسیم توجه فضایی در بررسی توجه #فضایی_دیداری این بحث به میان آمده‌است که آیا امکان تقسیم #توجه در حوزه‌های مختلف در زمینه دیداری وجود دارد؟ مدل‌های…

بخش سوم صفحه دیداری فضایی

#بخش_سوم #توجه #صفحه_دیداری_فضایی #اختلالات_یادگیری توزیع توجه فضایی #توزیع_توجه_فضایی موضوع تحقیقات قابل توجهی بوده‌ و باعث توسعه استعاره‌ها و مدل‌های متفاوتی شده است. استعاره نورافکن با توجه به استعاره نقطه کانونی…

امسال در تقویم ایرانی اسفند ماه چهارشنبه سوری است

امسال در تقویم ایرانی اسفند ماه #چهارشنبه_سوری است. این دومین چهارشنبه‌سوری است که با سال‌های گذشته تفاوت دارد و در دوره پاندمی کرونا فرا رسیده که ضرورت آن رعایت بهداشت…

اسفند اتوبوس حامل نخبگان ریاضی شرکت‌کننده در مسابقات ریاضی در راه بازگشت به تهران در جاده اندیمشک پل‌دختر به دره سقوط ‌كرد

اسفند اتوبوس حامل نخبگان ریاضی شرکت‌کننده در مسابقات ریاضی در راه بازگشت به تهران در جاده اندیمشک-پل‌دختر به دره سقوط ‌كرد. در این سانحه راننده و تن از دانشجویان نخبه…

چرا کار در منزل برای کسب‌وکار خوب است

چرا کار در منزل برای کسب‌وکار خوب است؟ با افزایش محبوبیت دور کاری کارمندان می‌توانند میان شهرها کشورها و حتی در چند منطقه زمانی مختلف همکاری کنند. این چگونه پویایی…
فهرست