عزیزان ختم سوره نصر به نیت برکت رزق و روزی و رونق کسب و کار انشا ءالله

عزیزان ختم سوره نصر به نیت برکت رزق و روزی و رونق کسب و کار انشا ءالله

. بسم الله الرحمن الرحیم

ختم رفع غم و اندوه سختی و بلا

رسول اکرم (ص) فرموده است:

هر کس که اندوه یا غم یا سختی یا بلاء به او رسیده دعا ی زیر را بخواند:

الله ر ب ی لا ا ش ر ک ب ه ش ی ئا ت و ک ل ت ع ل ی ال ح ی ال ذی لا یم وت

خدا پروردگار من است. چیزی را شریک او قرار نمی دهم. توکل می کنم بر زنده ای که نمی میرد.

تعداد: مرتبه
هدیه به حضرت محمد ص و حضرت مهدی عج

بسم الله الرحمن الرحیم

چهار قل

برای درامان بودن ازچشم زخم

سورة الکافرون
ب س م الل ه الر ح م ن الر ح یم
ق ل ی ا أ ی ه ا ال ک اف ر ون ( ) لا أ ع ب د م ا ت ع ب د ون ( ) و لا أ ن ت م ع اب د ون م ا أ ع ب د ( ) و لا أ ن ا ع اب د م ا ع ب د ت م ( )و لا أ ن ت م ع اب د ون م ا أ ع ب د ( ) ل ک م د ین ک م و ل ی د ین ( )

سورة الإخلاص
ب س م الل ه الر ح م ن الر ح یم
ق ل ه و الل ه أ ح د ( ) الل ه الص م د ( ) ل م ی ل د و ل م ی ول د ( ) و ل م ی ک ن ل ه ک ف و ا أ ح د ( )

سورة الفلق
ب س م الل ه الر ح م ن الر ح یم
ق ل أ ع وذ ب ر ب ال ف ل ق ( )م ن ش ر م ا خ ل ق ( ) و م ن ش ر غ اس ق إ ذ ا و ق ب ( ) و م ن ش ر الن ف اث ات ف ی ال ع ق د ( )و م ن ش ر ح اس د إ ذ ا ح س د ( )

سورة الناس
ب س م الل ه الر ح م ن الر ح یم
ق ل أ ع وذ ب ر ب الن اس ( ) م ل ک الن اس ( )إ ل ه الن اس ( ) م ن ش ر ال و س و اس ال خ ن اس ( ) ال ذ ی ی و س و س ف ی ص د ور الن اس ( )
م ن ال ج ن ة و الن اس ( )

تعداد مرتبه

عزیزان ختم یا حسین فرجی و یا رقیه فرجی و آیه زبان بند پایین به نیت حاجت روا شدن دوست گلمون انشاءالله

ص م ب ك م ع م ی ف ه م لا ی ر ج ع ون ص م ب ك م ع م ی ف ه م
لا ی ع ق ل ون ص م ب ك م ع م ی ف ه م لا ی ع لمون ص م ب ك م
ع م ی ف ه م لا ی فقه ون ص م ب ك م ع م ی ف ه م لا
ی نطق ون ص م ب ك م ع م ی ف ه م لا ی تکل م ون ل ا إ ل ه إ ل ا
أ ن ت س ب ح ان ك إ ن ی ك ن ت م ن الظ ال م ین

عزیزان ختم یا صمد سهم هر نفر مرتبه به نیت رفع گرفتاریها و زبان بند دشمن انشاءالله

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
به نام خدا

ذکر: – داف ع الب لی ات
عدد ابجد: (629)
معنی : دفع کنندة بلاها برگردانندة گرفتاری ها
آثار و خواص : دفع بلاها و گرفتاری های پی در پی

تعداد کل:

هدیه به حضرت محمد ص و حضرت مهدی عج

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

بسم الله الرحمن الرحیم

ختم میکنیم صلوات

هدیه به
امام موسی کاظم ع
امام رضا ع
امام جواد ع
امام هادی ع

به نیت :
سلامتی و فرج آقامون
عاقبت بخیری دردو دنیامون
برآورده شدن حاجت های خودمان و حاجت تموم اعضاء گروهمون
شرایط ازدواج مجردها فراهم بشه وبخت همه ی مجردان گروهمون باز بشه ان شاءالله

پست های مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست